Bài tập có lời giải mới cập nhật

Học và ôn tập Vật lý thông qua tuyển tập bộ các câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý có đáp án, có lời giải. Phục vụ ôn tập môn vật lý cho các học sinh lớp 10, 11,12 và luyện thi đại học 2014.

Bài tập Sóng cơ học, sóng âm

Cập nhật ngày 27, Tháng Hai, 2014, Thuộc Chuyên đề Vật Lý 12

Câu SCSA.0001: Để phân biệt với , người ta dựa vào A. và phương truyền sóng B. Phương truyền sóng và sóng C. Vận tốc truyền sóng và phương truyền sóng D. Vận tốc truyền sóng và bước sóng Đáp án: A. Hướng dẫn giải: Xem lý thuyết bài Sóng cơ học. Câu SCSA.0012: Một Đoc tiếp →


Bài tập Dao động cơ học

Cập nhật ngày 24, Tháng Hai, 2014, Thuộc Chuyên đề Vật Lý 12

Câu DC0119: Một thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 100g đang dao động điều hòa. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 31.4 cm/s và gia tốc cực đại của vậtlà 4m/s2. Lấy $$\pi ^{2}\approx 10$$. Độ cứng lò xo là: A. 160N/m B. 16,23N/m C. 6.25N/m D. Đoc tiếp →


Bài tập Điện xoay chiều

Cập nhật ngày 23, Tháng Hai, 2014, Thuộc Chuyên đề Vật Lý 12

Câu XC-001: Chọn phát biểu đúng khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R. A. Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở luôn có pha ban ban đầu bằng không B. Nếu điện áp ở hai đầu điện trở có biểu thức dạng thì biểu thức cường độ dòng điện chạy Đoc tiếp →


Bài tập Sóng ánh sáng

Cập nhật ngày 12, Tháng Hai, 2014, Thuộc Chuyên đề Vật Lý 12

Câu SAS.001: Trong thí nghiệm với , vị trí vân sáng bậc nhất ở trên màn có hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng: A. B. C. D. Đáp án:A Hướng dẫn giải: Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến vân sáng bậc k: Đoc tiếp →


Bài tập Phóng xạ hạt nhân

Cập nhật ngày 6, Tháng Hai, 2014, Thuộc Chuyên đề Vật Lý 12

Câu VLHN.0001: Phát biểu nào là sai? A. Các của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong . B. Các phóng xạ đều không bền C. Các của cùng một nguyên tố có số nơtrôn khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau. D. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng Đoc tiếp →


Bài tập Lượng tử ánh sáng

Cập nhật ngày 6, Tháng Hai, 2014, Thuộc Chuyên đề Vật Lý 12

Câu LTAS.011: dài nhất trong là: A. B. C. D. Đáp án: A Lời giải: Bước sóng dài nhất trong dãy Laiman ứng với chuyển mức năng lượng từ quỹ đạo L(n=2) về quỹ đạo K(n=1): với . Suy ra: Câu LTAS.012: Bước sóng dài thứ hai trong dãy Laiman là: A. B. C. D. Đoc tiếp →


Bài tập từ vi mô đến vĩ mô

Cập nhật ngày 5, Tháng Hai, 2014, Thuộc Chuyên đề Vật Lý 12

Bài tập Các hạt sơ cấp Câu SD1: Trong các hạt sơ cấp sau đây hạt nào thuộc : A. photon. B. mêzon p . C. muyôn.    D. nuclon. Đáp án: C MT018: Trong , hạt truyền tương tác là A. gravitôn B. photon C. mêzôn D. lepton Đáp án: C MT019: Trong , hành tinh Đoc tiếp →


Bài tập Cơ học vật rắn

Cập nhật ngày 4, Tháng Hai, 2014, Thuộc Chuyên đề Vật Lý 12

Câu VR0001: Một lực tiếp tuyến 0,71 N tác dụng vào vành ngoài của một bánh xe có đường kính 60 cm. Bánh xe quay từ trạng thái nghỉ và sau 4 giây thi quay được vòng đầu tiên. của bánh xe là: A. 0,27 $$kg.m^2$$ B. 0,45 $$kg.m^2$$ C. 0,54 $$kg.m^2$$ D. 1,08 $$kg.m^2$$ Đoc tiếp →


Bài tập Sơ lược về thuyết tương đối

Cập nhật ngày 4, Tháng Hai, 2014, Thuộc Chuyên đề Vật Lý 12

Câu 1. Chọn câu Đúng. Theo thuyết tương đối, của một vật có m0 chuyển động với vận tốc v là: A. $$m=m_0(1-v^2/c^2)^{-1}$$ . B. $$m=m_0(1-v^2/c^2)^{1/2}$$ . C. $$m=m_0(1-v^2/c^2)^{-1/2}$$ . D. $$m=m_0(1-v^2/c^2)$$ . Đáp án: D. Câu 2. Chọn câu Đúng. giữa khối lượng và năng lượng là: A. $$W=m/c^2$$ . B. W = mc. Đoc tiếp →


Bài tập Mạch dao động – Sóng điện từ

Cập nhật ngày 4, Tháng Hai, 2014, Thuộc Chuyên đề Vật Lý 12

Câu MDD-001: Chọn câu đúng. Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do: A. Hiện tượng tự cảm. B. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra trong mạch dao động C. Hiện tượng cảm ứng điện từ. D. Nguồn điện không đổi tích điện cho . Đáp án: A. Đoc tiếp →